logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region nr 1/2017

Sukces unijnej polityki spójności zapewniają nie tylko osiągnięcia poszczególnych gmin czy powiatów, lecz coraz ważniejsza jest współpraca ponad granicami, której celem jest lepsze wykorzystanie potencjału i specjalizacji poszczególnych obszarów. Pomóc w tym mają nowe instrumenty, takie jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), wspierające rozwój aglomeracji miejskich.

Zapraszamy do czytania pierwszego w tym roku numeru biuletynu „Nasz region”.