logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Fundusze Europejskie na Mazowszu nr 2

W kolejnym biuletynie „Fundusze Europejskie na Mazowszu” przyglądamy się polityce miejskiej. Jak kształtować miasto, by było miejscem przyjaznym, bezpiecznym dla wszystkich, odpowiadało na potrzeby różnych grup społecznych? Polityki unijne akcentują konieczność zintegrowanego i partnerskiego zarządzania miastami. Zapraszamy do czytania!