logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Fundusze Europejskie na Mazowszu nr 4

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego w czwartym numerze biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu” zastanawiamy się, w jakim kierunku powinien się rozwijać region, by sprostać wyzwaniom przyszłości. Okazją do wymiany doświadczeń i spotkań było 7. Forum Rozwoju Mazowsza, podczas którego dyskutowano o wyzwaniach współpracy nauki z biznesem, rozwoju firmowych działów B+R i transferze innowacyjnych rozwiązań na rynek. Rozmawiano także m.in. o modelach finansowania inwestycji miejskich i realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, efektywnym i ekologicznym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego, zarządzaniu energią, cyfryzacji i bezpieczeństwie danych.

Od uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 minęło półtora roku. Wartość udostępnionych środków w 79 ogłoszonych naborach wynosiła 3,2 mld zł. Jakie przedsięwzięcia będą wspierane w roku 2017?