logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 3/2016

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu „Nasz region”, w którym znajdziecie artykuły o inicjatywie JEREMIE (w obecnym WRPO 2014+ na tę pozadotacyjną formę wspierania małych i średnich firm przeznaczono 186 mln euro), zmianach w zamówieniach publicznych oraz cyfryzacji (prawie 40 mln zł w ramach poddziałania 2.1.1 ma wspierać projekty dotyczące m.in. na rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, a także digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego).