logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Fundusze Europejskie na Mazowszu nr 3

Ochrona środowiska to temat przewodni trzeciego numeru biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”. Każda gmina w regionie będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie m.in. budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów naprawy czy przyjęcia rzeczy używanych niebędących odpadem. Proekologiczne rozwiązania wprowadzane są też w komunikacji. Multimodalność, czyli wykorzystywanie kilku różnych środków transportu podczas jednej podróży, to trend przyszłości. Ważnym kierunkiem działań związanych ze środowiskiem jest także ochrona bioróżnorodności. Każdego dnia w konsekwencji nieracjonalnej gospodarki człowieka wymierają kolejne gatunki. W biuletynie podpowiadamy, na jakie działania związane z ochroną bioróżnorodności możemy pozyskać wsparcie finansowe.