logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Polskie innowacje: krok w przyszłość

Na proinnowacyjną działalność przeznaczono znaczną część funduszy unijnych z programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020. Program Inteligentny Rozwój wspiera innowacyjną przedsiębiorczość na wszystkich etapach: od idei, poprzez badania i rozwój rozwiązań, aż po ich wprowadzenie na rynek. Program Polska Wschodnia pozwala finansować innowacyjną przedsiębiorczość w objętym nim makroregionie. Na poziomie województw programy regionalne pomagają przedsiębiorcom urzeczywistniać ich plany, a instrumenty Europejskiej Współpracy Terytorialnej także projekty o charakterze transgranicznym. Program Infrastruktura i Środowisko dba o innowacyjne przedsięwzięcia wspierające ochronę środowiska, a Polska Cyfrowa o wprowadzenie nowoczesności w sferze wirtualnej.

W albumie „Polskie innowacje: krok w przyszłość” prezentujemy innowacyjne przedsięwzięcia sfinansowane z Funduszy Europejskich. To projekty budzące podziw przede wszystkim za pomysłowość osób je realizujących i ich konsekwencję w działaniu, ale także za umiejętność współpracy i znajomość procedur.