logo

Wir erklären schwere Themen wie,...

...EU-Fördergelder, Unternehmertum, Innovation...

...mit einfachen Worten

Fundusze Europejskie na Mazowszu 2018/6

Choć 9. Forum Rozwoju Mazowsza jest już historią, w 4 biuletynie „Fundusze Europejskie na Mazowszu” i 6-biuletynie „Fundusze Europejskie na Mazowszu” przedstawiamy część zagadnień, które były poruszane podczas tego wydarzenia. Są nimi: podsumowanie efektywności perspektywy 2014-2020 i przybliżenie założeń kolejnego okresu programowania 2021-2027, skuteczne kreowanie i zarządzanie social mediami oraz konieczność modyfikacji wzorca edukacji na spójny z oczekiwaniami pracodawców.

Zapraszamy też do poznania kolejnych miejsc w regionie, które efektywnie wykorzystują wsparcie z RPO WM. Centrum Nauki Kopernik realizuje projekt „Szkoła bliżej nauki”, w ramach którego 38 placówek edukacyjnych zmienia styl uczenia, wprowadzając metodę badawczą. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim rozszerzyło swoją działalność, zakładając m.in. świetlicę integracyjną dla osób niepełnosprawnych i wzbogacając ofertę dla swoich podopiecznych. Na mapie Ostrowi Mazowieckiej pojawiły się nowe miejsca kultury – dawna elektrownia miejska została zaadaptowana na dom kultury, powstaje też muzeum poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. O tym, że w naszym regionie są innowacyjne firmy, przekonują m.in. spółka InPhoTech – twórca urządzenia służącego do zautomatyzowanego mierzenia parametrów soczewek, czy Adaptonica, która opracowała nowatorskie sprzęgła wykorzystywane w satelitach lub sondach kosmicznych.

Zapraszamy do lektury!